Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme. Kerromme myös mihin käyttötarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme muuttaa tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Rekisterin pitäjä

Tanssiteatteri Hurjaruuthin Kannatus ry, 0485147–8

Rekisterin nimi

Tanssiteatteri Hurjaruuthin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Tanssiteatteri Hurjaruuthin palvelujen käyttäminen ja toimintaan osallistuminen tai käyttäjän suostumus.

Joitakin palveluita tarjotakseen Hurjaruuth käyttää ulkopuolisia palvelutoimittajia. Hurjaruuth ei vastaa näiden kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista. Hurjaruuth kuitenkin valitsee käyttämänsä palvelutoimittajat huolellisesti.
Hurjaruuth käsittelee tietoja viestiäkseen toiminnastaan sekä markkinoidakseen ja kehittääkseen sitä.

Hurjaruuthin lipunmyyntijärjestelmän toimittaja on suomalainen Tixly Oy (3224809–4), jonka emoyhtiö on islantilainen. Tixlyn käyttämät palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Maksunvälityspalveluna Hurjaruuth käyttää suomalaista Paytrail Oyj:tä (2122839–7). Sirkuskoulu Tonttukoulun ilmoittautumis- ja laskutusjärjestelmänä käytetään Ilmaria, jonka toimittaa Tietoverkko FI Oy (2030873–1). Sen palvelimet sijaitsevat Suomessa.

Rekisterin tietosisältö

Tanssiteatteri Hurjaruuth kerää rekisteröidyistä tietoja, jotka ovat tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta perusteltuja. Tietoja kerätään esimerkiksi henkilön ostaessa pääsylippuja, rekisteröityessä uutiskirjeen tilaajaksi, ilmoittautuessa sirkuskoulumme oppilaaksi tai vieraillessa Hurjaruuthin verkkosivuilla. Hurjaruuth voi kerätä seuraavia tietoja, jotka saadaan joko henkilöltä itseltään tai joita kerätään verkkosivuvierailujen aikana:

 • nimi
 • yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • asiakastunnisteet
 • asiointikieli
 • maksutapatiedot
 • tieto ostokanavista
 • Hurjaruuthin palvelujen varaus- ja ostohistoriaan liittyvät tiedot
 • asiakaspalautteet, yhteydenotot ja asiakaskyselyvastaukset sisältäen tiedon vastaajan syntymäajasta, sukupuolesta ja iästä
 • jäsenyydet ja edustukset
 • mahdolliset rekisteröitymistiedot ja asiointitiedot, kuten käyttäjätunnus ja asiakasnumero sekä toimipaikoissa, tapahtumissa, palveluissa ja kanavissa tapahtuva viestintä, ml. käyttäjän itse tuottama sisältö, allergiatiedot
 • käyttäjän antamat suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • lahjoitustiedot
 • organisaatio, arvo tai ammatti (yritysasiakkaat, yhteistyökumppanit, sidosryhmät)
 • verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot
 • verkkosivu, jolta on siirrytty Hurjaruuthin verkkosivulle
 • laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • tiedot käytetystä selaimesta, sen versiosta sekä päätelaitteen käyttöjärjestelmästä
 • IP-osoite ja siihen liittyvä aluetieto
 • istuntotunniste, istunnon ajankohta ja kesto
 • havaitusta käytöstä johdetut tiedot, esimerkiksi kiinnostuksen kohteet

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy teatterin tietojärjestelmiin myös palveluiden käytön yhteydessä. Tietoja päivitetään myös väestötietojärjestelmästä tai muista vastaavista ulkoisista tietolähteistä.

Tietojen säilytysaika ja ajantasaisuus

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin se on perusteltua ja toteuttaa tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n sisällä tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tanssiteatteri Hurjaruuthin asiakkaiden henkilötietoja säilytetään ensisijaisesti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueella. Hurjaruuth pyrkii toiminnassaan hyödyntämään EU-alueen palveluntarjoajia. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää alueen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Tanssiteatteri Hurjaruuth noudattaa henkilötietoja käsitellessään tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä. Rekisterejä säilytetään ensisijaisesti sähköisesti palveluntarjoajan suojatulla palvelimella, johon on pääsy vain Hurjaruuthin työntekijöillä sekä kyseisellä palveluntarjoajalla, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä Hurjaruuthin toimeksiannosta. Hurjaruuth valitsee huolellisesti käyttämänsä palveluntarjoajat. Mahdollisia manuaalisia aineistoja Hurjaruuth säilyttää lukitussa tilassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Lisäksi hänellä on oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn toiveesta hänet voidaan poistaa kokonaan Tanssiteatteri Hurjaruuthin Kannatus ry:n rekistereistä. Näissä asioissa rekisteröity voi edetä lähettämällä vapaamuotoisen tietojen tarkistus- tai korjauspyynnön osoitteeseen info@hurjaruuth.fi.

Profilointi ja evästeet

Käsitellessään asiakasrekisterinsä henkilötietoja Hurjaruuth voi hyödyntää niitä profilointitarkoituksissa. Asiakkaille voidaan esimerkiksi luoda erilaisia tunnisteita. Tarkoituksena on selvittää asiakaskäyttäytymistä ja palveluiden kysyntää.
Hurjaruuth käyttää verkkopalveluissaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Ne sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen. Tunnisteen avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa ja laskea verkkosivustolla vierailevat selaimet. Hurjaruuth käyttää evästeiden avulla kerättyä tietoa mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista, tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Käyttäjän on mahdollista estää evästeiden käyttö, mutta se saattaa vaikuttaa palvelujen toimivuuteen.